SEARCH

Search
Sat Files Logo
SETTINGS LISTA-KANALOW

Formuler 4k listy kanałów HB Astra - 2018.05.07

May.09.2018 15:00

Lista kanalow Neutrino - 29.04.2018

Apr.29.2018 19:08

Listy do edycji na podstawie oryginalnych list: Krzysiek80 HB 20.04.2018 i djcrasch-2018.04.14 Listy kanałów na HB (krzysiek80 i djcrash), HB+Astra (djcrash). edycja kanałów: 1. Program CTechEditorStudio325 2. W programie importujesz listê kanałów, wybieraj¹c: File-Import(F9)- w otwartym okienku zaznacz CTech HD 265 i przycisk Import, wskazujesz wybrany plik. 3. Otwiera siê lista kanałów z Ulubionymi 4. Edytujesz listê np. zmieniaj¹c kolejnoœæ programów, robisz to zawsze w widoku Channels (Show-Channels), na pe³nej liœcie nie w ulubionych. 5. Po u³o¿eniu listy

Apr.25.2018 15:24

LISTA KANALOW - 01.11.2017

Nov.01.2017 23:37

Encryption

 
 
Top