SEARCH
Search
DirectoryRECEIVERS - GEANT / GN-OTT-950-GN-OTT-500-GN-OTT-600 /
RECEIVERS GEANT/GN-OTT-950-GN-OTT-500-GN-OTT-600
GEANT GN-OTT 950 / GN-OTT 600 / GN-OTT 500 V3.4.2 - 26.12.2018 - FIXE BEOUTQ TP 12341 H
Dec.26.2018 22:43
GEANT GN-OTT 950 / GN-OTT 500 / GN-OTT 600 V3.3.0 - 07.08.2018 - FIX SDS W6
Aug.08.2018 14:48
GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.2.7 - 18.06.2018 - Ajouter TP 12341 et autre tp beoutq et fix beoutq sans internet
Jun.18.2018 19:16
GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.2.3 - 14.05.2018 - AJOUTER SRG IN HOTBIRD EST POWERVU
Jun.15.2018 12:27
GEANT GN OTT 950 - GN OTT 500 - GN OTT 600 V3.2.3 - 22.05.2018 - open beoutq in SdS est sans internet
May.23.2018 11:08
GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.1.4- 30.01.2018 - FIX SERVER NET IN ASTRA
Jan.31.2018 18:16
GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.1.4- 21.12.2017 - Fix MTN POWERVU CHANNEL
Dec.22.2017 19:52
GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.1.2 - 12.12.2017 - OPEN BEOUTQ in badr 26 frequnce 12207
Dec.14.2017 18:47
GEANT GN-OTT950 -GN-OTT500 - GN-OTT600 - V3.1.0 - 19.10.2017 - FIX SERVER NET
Oct.20.2017 17:02
 
 
Top