LATEST FILES
Facebook  Share
September 19, 2021, 3:17 am

LATEST SOFTCAMS

Dreambox Softcam key by mach1 - 19.06.2021
2021 Jun 19 Saturday
Date & Time13:36

Softcam.Key Emu Oscam And Ncam for Enigma2 and Universal - 16.06.2021 - Add Biss: TRT 4K 42E
2021 Jun 17 Thursday
Date & Time00:11

Softcam Key 06.06.2021
2021 Jun 06 Sunday
Date & Time17:10

Softcam Key 29.05.2021
2021 May 29 Saturday
Date & Time15:53

Dreambox Softcam key by mach1 - 27.05.2021
2021 May 27 Thursday
Date & Time20:03

Softcam & MR keys Update kargo-25 - 26-05-2021 - UPDATE: *SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *ERI TV (2600/1FFF) Biss Key (30.5°E) ->12731 V 2590 3/4 - *TRT HD Feed Package (2600/1FFF) Biss New Key (42.0°E) ->10968 V 7916 5/6 (MPEG-4/HD) - TRT feed - SPOR PGM - HABER PGM - TRT2 HD - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2021 May 27 Thursday
Date & Time20:02

Dreambox Softcam Key and ConstantCW - 26.05.2021
2021 May 26 Wednesday
Date & Time21:47

DreamBox - DVB - SoftCam Keys update by informed® 01.05.2021 - UPDATE: * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * ESPN NL Feed (2600/1FFF) Biss Key (22.0°W) ->11550 H 15000 5/6 (MPEG-4/HD) ESPN 1 NL - ESPN 2 NL - ESPN 3 NL - * All Keys Full Updated...
2021 May 01 Saturday
Date & Time22:06

Softcam.key for all HD receivers - update 29.04.2021
2021 Apr 29 Thursday
Date & Time17:54

ICONE EMU SOFTCAM KEYS - update 06.04.2021
2021 Apr 06 Tuesday
Date & Time16:10

SoftCam.Key ONLY Satellite CHANNELS for OSCAM-EMU - 20.03.2021 - added powervu other channels
2021 Mar 20 Saturday
Date & Time21:06

Latest Active Bulsatcom 39°E - 20.03.2021
2021 Mar 20 Saturday
Date & Time20:32

Dreambox Softcam key by mach1 - 13.03.2021
2021 Mar 13 Saturday
Date & Time22:33

PowerVu - Intelsat 10-02 0,8W 12643 V TV5 Monde Package (unmasked BIN File, EMM only) - 11.03.2021
2021 Mar 12 Friday
Date & Time15:05

SoftMaker - Keys for all receivers Update 10.03.2021 - Active Keys (Bulsat 39°Est) *** CtechSoftcamAll - DreamSoftcam - DiabloKEYS - mcaskey All‎ - MtSoftcamAll - MVSoftcamAll - SoftCam JepssenMaker - ST-1-S-1 - TechnomateSoftcamAll - VantageSoftcamAll - Yumatu Mx-Tr
2021 Mar 11 Thursday
Date & Time13:20

Dreambox Softcam key by mach1 - 10.03.2021
2021 Mar 10 Wednesday
Date & Time15:54

ICONE 4K SoftCam Keys update by informed® 24.02.2021 - UPDATE: * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2021 Feb 24 Wednesday
Date & Time23:10

MEDIASTAR MS 4030 4K SoftCam Keys update by informed® 24.02.2021 - UPDATE: * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2021 Feb 24 Wednesday
Date & Time23:09

SUNPLUS ALL SERIES SoftCam Keys update by informed® 24.02.2021 - UPDATE: * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2021 Feb 24 Wednesday
Date & Time23:07

Keydata for MCAS Amiko HD - 23.02.2021 - Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2021 Feb 24 Wednesday
Date & Time00:07

Dreambox Softcam key by mach1 - 23.02.2021
2021 Feb 23 Tuesday
Date & Time15:56

Biss Keys By @Informed® - Update 18.02.2021
2021 Feb 19 Friday
Date & Time02:04

ALL SOFTCAM KEYS BY INFORMED® for DreamBox, DVB, MS-4030 4K, Icone 4K, Sunplus - 18.02.2021 - UPDATE: * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 04 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2021 Feb 19 Friday
Date & Time02:03

Latest Active Bulsatcom 39°E - 18.02.2021
2021 Feb 18 Thursday
Date & Time17:22

Softcam.key For All Sat Receivers - 08.02.2021
2021 Feb 08 Monday
Date & Time23:02

Latest Active Bulsatcom 39°E - 29.01.2021
2021 Jan 29 Friday
Date & Time19:39

SoftCam FULL KEYS 25.01.2021 - This SoftCam.Key ONLY Satellite CHANNELS for OSCAM-EMU
2021 Jan 25 Monday
Date & Time22:53

SoftCam Keys, DVB Keys & Dreambox Keys update by informed® - 22.01.2021 - UPDATE: * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 06 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8- * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 -* Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) -* Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2021 Jan 23 Saturday
Date & Time01:21

SoftCam and constant.cw - FULL KEYS 21.01.2021
2021 Jan 21 Thursday
Date & Time14:25

Latest Active Bulsatcom 39°E - 19.01.2021
2021 Jan 20 Wednesday
Date & Time00:27

Softcam - full keys for OSCAM EMU NCAM GCAM etc. - update 16.01.2021
2021 Jan 17 Sunday
Date & Time00:27

ICONE SoftCam Keys update by informed® 09.01.2021 - UPDATE: * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 04 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 01 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2021 Jan 09 Saturday
Date & Time23:51

Softcam.key for all 09.01.2021
2021 Jan 09 Saturday
Date & Time23:41

Glenn-911 - Softcam for All - 09.01.2021 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2021 Jan 09 Saturday
Date & Time23:36

ALL SOFTCAMS AND KEYS - 08.01.2021
2021 Jan 08 Friday
Date & Time02:22

Softcam.key vom 04.01.2021
2021 Jan 04 Monday
Date & Time23:05

Softcam key for All by deky62 - 29.12.2020 - Update: Bulsatcom 39E - Fox Network 42E - Biss
2020 Dec 30 Wednesday
Date & Time13:56

Latest Keys By Informed® - All softcams (DREAMBOX - DVB - TANDBERG - ICONE - SUNPLUS. MEDIASTAR) 29.12.2020 - UPDATE: * Spor PGM & CLN (2600/1FFF) Biss Key (42.0°E) ->11598 V 6200 5/6 (MPEG-4 HD/4.2.2) - * Fox Networks Group (1010/1FE6) Tandberg Key (42.0°E) ->12457 H 15000 3/4 (MPEG-4/HD) - Disney Junior - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 30 Wednesday
Date & Time02:23

Latest Active Bulsatcom 39°E - 29.12.2020
2020 Dec 30 Wednesday
Date & Time02:08

Softcam Feed Universal 7.0 r0 all Mips TuxBox oe2.0 vom 26.12.2020 - Ne kemi një verzion të ri dhe të përmirësuar Softcam Panel Feed v7.0, i cili tani është i pajtueshëm me OpenATV 6.5 të ri dhe gjithashtu CCcam 2.3.8 (Mips & ARM) dhe OScam (Mips & ARM) & Ncam (Mips & ARM) më të fundit. Instalimi: Ekstrakt, Kopjoni softcam-feed-mipsel x.x all.ipk përmes FTP në "TMP" në STB tuaj. Tani vendoseni në STB tuaj Shtypni butonin blu në telekomandë dhe shkoni te Shtojcat »Instaluesi IPK» Memoria / tmp »Instaloni shtesat» Zgjidhni: softcam-feed-mipsel x.x all.ipk --- dhe shtypni butonin e gjelbër, Tani shkoni në fillim, shtypni butonin blu dhe tani keni panelin e kontrollit Softcam ku mund të instaloni dhe menaxhoni Softcams tuaj. Argëtohuni
2020 Dec 27 Sunday
Date & Time22:23

Softcam Feed Universal 7.0 r0 all Mips TuxBox oe1.6 vom 26.12.2020 - Ne kemi një verzion të ri dhe të përmirësuar Softcam Panel Feed v7.0, i cili tani është i pajtueshëm me OpenATV 6.5 të ri dhe gjithashtu CCcam 2.3.8 (Mips & ARM) dhe OScam (Mips & ARM) & Ncam (Mips & ARM) më të fundit. Instalimi: Ekstrakt, Kopjoni softcam-feed-mipsel x.x all.ipk përmes FTP në "TMP" në STB tuaj. Tani vendoseni në STB tuaj Shtypni butonin blu në telekomandë dhe shkoni te Shtojcat »Instaluesi IPK» Memoria / tmp »Instaloni shtesat» Zgjidhni: softcam-feed-mipsel x.x all.ipk --- dhe shtypni butonin e gjelbër, Tani shkoni në fillim, shtypni butonin blu dhe tani keni panelin e kontrollit Softcam ku mund të instaloni dhe menaxhoni Softcams tuaj. Argëtohuni
2020 Dec 27 Sunday
Date & Time22:21

Softcam Feed Universal 7.0 r0 all vom 26.12.2020 - Ne kemi një verzion të ri dhe të përmirësuar Softcam Panel Feed v7.0, i cili tani është i pajtueshëm me OpenATV 6.5 të ri dhe gjithashtu CCcam 2.3.8 (Mips & ARM) dhe OScam (Mips & ARM) & Ncam (Mips & ARM) më të fundit. Instalimi: Ekstrakt, Kopjoni softcam-feed-mipsel x.x all.ipk përmes FTP në "TMP" në STB tuaj. Tani vendoseni në STB tuaj Shtypni butonin blu në telekomandë dhe shkoni te Shtojcat »Instaluesi IPK» Memoria / tmp »Instaloni shtesat» Zgjidhni: softcam-feed-mipsel x.x all.ipk --- dhe shtypni butonin e gjelbër, Tani shkoni në fillim, shtypni butonin blu dhe tani keni panelin e kontrollit Softcam ku mund të instaloni dhe menaxhoni Softcams tuaj. Argëtohuni
2020 Dec 27 Sunday
Date & Time22:21

SoftCam & Dreambox Keys update by informed® - 25.12.2020 - UPDATE: * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * Iraq Sport 1 HD (2600/1FFF) Biss Key (10.0°E) ->11642 H 2300 5/6 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 26 Saturday
Date & Time00:56

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 22-12-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Fox Networks Group (0E00/0000)PowerVU Next Key 01 (40.5°W)->3980 L 21600 3/4 & 4095 R 30000 5/6 - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 22 Tuesday
Date & Time20:19

SoftCam Key By Four River - 22.12.2020
2020 Dec 22 Tuesday
Date & Time15:30

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 20-12-2020 - UPDATE: *TRT feed Paket (2600/1FFF) Biss Key ( 42.0°E ) ->11598 V 6200 5/6 - Spor PGM - Spor CLN - *UA Fashion (2600/1FFF) Biss Key (46.0°E) ->11095 H 30000 5/6 (H.265/HEVC) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E)->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Fox Networks Group (0E00/0000)PowerVU Next Key 00 (40.5°W)->3980 L 21600 3/4 & 4095 R 30000 5/6 - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 20 Sunday
Date & Time14:35

Latest Active Bulsatcom 39°E - 19.12.2020
2020 Dec 20 Sunday
Date & Time02:22

Softcam by enigma1969 (Only Hash and Universal Hash) 18.12.2020 - All known PVU & BISS keys have been updated - NOTE: is compatible only with OScam Emu
2020 Dec 18 Friday
Date & Time20:33

Softcam Feed 4.5 r0 for all architectures​ supported by OpenATV - 14.12.2019
2020 Dec 15 Tuesday
Date & Time00:19

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 14-12-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Fox Networks Group (0E00/0000)PowerVU Next Key 01 (40.5°W)->3980 L 21600 3/4 & 4095 R 30000 5/6 - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 14 Monday
Date & Time20:30

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 10-12-2020 - UPDATE: *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Iran Press (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11520 H 2220 3/4 - * ERT Package (2600/1FFF) Biss Key (39.0°E) ->12224 & 12241 H 13381 3/4 (MPEG-4) - ERT 1 HD - ERT 2 HD - ERT 3 HD - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *TRT Spor HD (2600/1FFF) Biss New Key ( 42.0°E )->10963 V 14170 5/6 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 10 Thursday
Date & Time19:02

Latest Active Bulsatcom 39°E - 09.12.2020
2020 Dec 09 Wednesday
Date & Time22:44

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 05-12-2020 - UPDATE: *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Iran Press (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11520 H 2220 3/4 - * ERT Package (2600/1FFF) Biss Key (39.0°E) ->12224 & 12241 H 13381 3/4 (MPEG-4) - ERT 1 HD - ERT 2 HD - ERT 3 HD - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *TRT Spor HD (2600/1FFF) Biss New Key ( 42.0°E )->10963 V 14170 5/6 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 05 Saturday
Date & Time19:39

SoftCam Keys update by informed® 04.12.2020 - UPDATE: * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 04 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * ERT Package (2600/1FFF) Biss Key (39.0°E) ->12224 & 12241 H 13381 3/4 (MPEG-4) - ERT 1 HD - ERT 2 HD - ERT 3 HD - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 04 Friday
Date & Time22:49

DreamBox Keys update by informed® 04.12.2020 - UPDATE: * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 04 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * ERT Package (2600/1FFF) Biss Key (39.0°E) ->12224 & 12241 H 13381 3/4 (MPEG-4) - ERT 1 HD - ERT 2 HD - ERT 3 HD - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 00 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 04 Friday
Date & Time22:47

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 01-12-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *TRT Spor HD (2600/1FFF) Biss New Key ( 42.0°E )->10963 V 14170 5/6 - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E)->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Dec 02 Wednesday
Date & Time01:55

Latest Active Bulsatcom 39°E - 29.11.2020
2020 Nov 29 Sunday
Date & Time23:19

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 25-11-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated..
2020 Nov 25 Wednesday
Date & Time23:03

softcam ncam satlodge pack - 23.11.2020 - Update Satlodge Ncam bin, webif, matrix.
2020 Nov 23 Monday
Date & Time20:47

Softcam key for All by deky62 - 22.11.2020 - Update: Bulsatcom 39E - Biss
2020 Nov 22 Sunday
Date & Time21:37

DVB SoftCam Keys update by informed® 20.11.2020 - UPDATE: * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 06 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 01 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 00 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) -* All Keys Full Updated...
2020 Nov 22 Sunday
Date & Time03:09

Latest Active Bulsatcom 39°E - 19.11.2020
2020 Nov 19 Thursday
Date & Time21:12

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 19-11-2020 - UPDATE: *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) -*Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) -*Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Nov 19 Thursday
Date & Time20:50

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 13-11-2020 - UPDATE: *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *Varzish HD (2600/1FFF) Biss New Keys (52.5°E) ->11785 H 27500 5/6 (MPEG-4/HD) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *Al Ahad HD (2600/1FFF) Biss New Keys (3.1E)->11690 H 2962 5/6 - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Nov 13 Friday
Date & Time19:07

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 09-11-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) -*Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 -* SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Nov 09 Monday
Date & Time22:33

Latest Active Bulsatcom 39°E - 09.11.2020
2020 Nov 09 Monday
Date & Time20:01

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 28-10-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *TRT Feed Package (2600/1FFF) Biss New Keys (42.0°E) ->10963 V 14170 5/6 (MPEG-4/HD) - MUZIK - STD-A - SPOR - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Oct 28 Wednesday
Date & Time21:44

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 26-10-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *TRT Feed Package (2600/1FFF) Biss New Keys (42.0°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - MUZIK - STD-A - SPOR - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Oct 26 Monday
Date & Time18:10

Latest Active Bulsatcom 39°E - 20.10.2020
2020 Oct 20 Tuesday
Date & Time18:36

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 14-10-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *IRIB TV (2600/1FFF) Biss Key (26.0°E,62.0°E)-> New Frequency 11881 H 27500 5/6 & 11900 V 27500 3/4 & 11555 V 30000 3/4 - IRIB TV3 (26.0°E) - IRIB TV 3 HD (26.0°E) - IRIB Varzesh (26.0°E) - IRIB TV3 (62.0°E) - IRIB TV 3 HD (62.0°E) - IRIB Varzesh (62.0°E) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated
2020 Oct 14 Wednesday
Date & Time20:56

Category other softcams - MultiCS r82 by hellboy version 51 full - 11.10.2020
2020 Oct 11 Sunday
Date & Time21:26

Keydata for MCAS Amiko HD - 02.10.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E - 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8W - 12303 V 27500
2020 Oct 11 Sunday
Date & Time20:11

Latest Active Bulsatcom 39°E - 10.10.2020
2020 Oct 11 Sunday
Date & Time17:23

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 11-10-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - *Fox Networks Group (1010/1FEB/1FEC/1FED/1FEE/1FEF/1FF0) Tandberg New ECM Keys (42.0°E) ->12460 H 20800 2/3 (MPEG-4/HD) - Fox Crime HD - Nat Geo HD - FX HD - 24 Kitchen HD - Fox Life HD - Nat Geo Wild HD - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Oct 11 Sunday
Date & Time15:05

Category other softcams - MultiCS r82 by hellboy version 51 - 10.10.2020
2020 Oct 11 Sunday
Date & Time01:39

Category other softcams - MultiCS r82 by hellboy version 50 - 03.10.2020 - [FIX] Higher CPU usage when AIO fixed - [ENH] added 1883:003311 on hardcoded skip check - [FIX] when inside config no cache port defined or wrong cache config, then was segfault - [FIX] Fixed on new HB version message via Telegram - [ENH] Added aarch64 architecture
2020 Oct 04 Sunday
Date & Time00:18

DREAMBOX KEYS UPDATE BY GROUP Kargo.25 informed - 02.10.2020 - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New 04 Key (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) * SRTV Feed HD (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) *Fashiontv.ua (2600/1FFF) Biss New Key (46.0°E) ->11095 H 30000 5/6 (HEVC/HD) *Fox Networks Group (1010/1FEB/1FEC/1FED/1FEE/1FEF/1FF0) Tandberg New ECM Keys (42.0°E) ->12460 H 20800 2/3 (MPEG-4/HD) Fox Crime HD Nat Geo HD FX HD 24 Kitchen HD Fox Life HD Nat Geo Wild HD * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active 01 Key (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 00 Keys (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next 01 Key (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Oct 03 Saturday
Date & Time00:30

Keydata for MCAS Amiko HD - 02.10.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Oct 02 Friday
Date & Time21:14

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 01-10-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - *Fashiontv.ua (2600/1FFF) Biss New Key (46.0°E) ->11095 H 30000 5/6 (HEVC/HD) - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - *Fox Networks Group (1010/1FEB/1FEC/1FED/1FEE/1FEF/1FF0) Tandberg New ECM Keys (42.0°E) ->12460 H 20800 2/3 (MPEG-4/HD) - Fox Crime HD -- Nat Geo HD - FX HD - 24 Kitchen HD - Fox Life HD - Nat Geo Wild HD - *Fox Networks Group (0E00/0000)PowerVU New Keys (40.5°W)->4095 R 30000 5/6 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Oct 01 Thursday
Date & Time20:12

Latest Active Bulsatcom 39°E - 30.09.2020
2020 Sep 30 Wednesday
Date & Time21:52

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 30-09-2020 - UPDATE: *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated..
2020 Sep 30 Wednesday
Date & Time21:29

Keydata for MCAS Amiko HD - 29.09.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8W- 12303 V 27500
2020 Sep 29 Tuesday
Date & Time23:03

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 27-09-2020 - UPDATE: * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 27 Sunday
Date & Time21:54

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 26-09-2020 - UPDATE: *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *Fox Networks Group (0E00/0000)PowerVU New Keys (40.5°W)->4095 R 30000 5/6 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 26 Saturday
Date & Time14:42

TANDBERG KEYS FOX NETWORKS GROUP (Turksat 4A 42°E East Beam) - 26.09.2020
2020 Sep 26 Saturday
Date & Time10:38

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 21-09-2020 - UPDATE: *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *Fox Networks Group (0E00/0000)PowerVU New Keys (40.5°W)->4095 R 30000 5/6 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 21 Monday
Date & Time20:08

Latest Active Bulsatcom 39°E - 20.09.2020
2020 Sep 20 Sunday
Date & Time22:30

Keydata for MCAS Amiko HD - 18.09.2020 - New keys: Discovery Europe 4.8E 12322 V 27500
2020 Sep 18 Friday
Date & Time21:36

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 17-09-2020 - UPDATE: *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - *Iran Press (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11520 H 2220 3/4 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 17 Thursday
Date & Time21:57

Keydata for MCAS Amiko HD - 16.09.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8W- 12303 V 27500
2020 Sep 16 Wednesday
Date & Time22:48

SOFTCAM NORTH and SOUTH AMERICA, ASIA - 15.09.2020
2020 Sep 15 Tuesday
Date & Time10:49

Keydata for MCAS Amiko HD - 12.09.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Sep 12 Saturday
Date & Time23:09

Softcam & MR keys Update kargo.25 - 11-09-2020 - UPDATE: *MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E)->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - *Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - *Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 11 Friday
Date & Time21:51

O.U.D Biss Full Keys By @Informed® - 09-09-2020
2020 Sep 10 Thursday
Date & Time00:17

Keydata for MCAS Amiko HD - 05.09.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Sep 06 Sunday
Date & Time01:28

Softcam for Clarke-Tech by kargo25 - 04-09-2020 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 04 Friday
Date & Time21:17

Keydata for MCAS Amiko HD - 03.09.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8W- 12303 V 27500
2020 Sep 04 Friday
Date & Time13:16

Softcam for Clarke-Tech by kargo25 - 01-09-2020 - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Sep 01 Tuesday
Date & Time21:52

Latest Active Bulsatcom 39°E - 31.08.2020
2020 Sep 01 Tuesday
Date & Time01:10

Softcam for Clarke-Tech by kargo25 - 30.08.2020 - * TNTSat France (0500/030B00) Viaccess4 Keys (19.2°E) ->11817/11856/11895/12168/12207/12402 V 29700 & 12551/12728 V 22000 2/3 - *Tajik Package (2600/1FFF) Biss Keys (57.0°E) ->10973 H 11700 2/3(MPEG-4) Football HD - TV Khatlon - TV Badakhshon - TV Kulob - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Aug 30 Sunday
Date & Time14:53

Technomate Softcam by kobenan27 - 28.08.2020 - TNTSat Fix (19.2E) - Bulsatcom 39 east new keyFor Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900 7100 and Super
2020 Aug 28 Friday
Date & Time22:02

Softcam for Clarke-Tech by kargo25 - 28.08.2020 - TNTSat Fix (19.2E) - Bulsatcom 39 east new key
2020 Aug 28 Friday
Date & Time21:58

Keydata for MCAS Amiko HD - 26.08.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Aug 26 Wednesday
Date & Time23:29

Keydata for MCAS Amiko HD - 21.08.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8W- 12303 V 27500
2020 Aug 22 Saturday
Date & Time00:59

SoftCam Keys by kargo25 - 21.08.2020 - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Aug 22 Saturday
Date & Time00:55

DREAMBOX KEYS UPDATE BY INFORMED® AND BY KARGO.25 - 21-08-2020 - *Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * All Keys Full Updated...
2020 Aug 22 Saturday
Date & Time00:52

Latest Active Bulsatcom 39°E - 21.08.2020
2020 Aug 21 Friday
Date & Time16:36

SoftCam Keys by kargo25 - 19.08.2020 - *Gazzoul (2600/1FFF) Biss Key (30.5°E)->10998 V 2000 3/4 *HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E)->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Aug 19 Wednesday
Date & Time21:43

Keydata for MCAS Amiko HD - 14.08.2020 - Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Aug 14 Friday
Date & Time21:19

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 13-08-2020
2020 Aug 13 Thursday
Date & Time12:11

SoftCam Keys by kargo25 - 11.08.2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * Fashiontv.ua (2600/1FFF) Biss New Key (46.0°E)->11095 H 30000 5/6 (HEVC/HD) (MPEG-4) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Aug 12 Wednesday
Date & Time15:06

Keydata for MCAS Amiko HD - 10.08.2020 - New keys Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Aug 10 Monday
Date & Time22:24

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 09-08-2020
2020 Aug 09 Sunday
Date & Time16:47

SOFTCAM & MR KEYS UPDATE BY INFORMED® AND BY KARGO.25 - 08-08-2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Aug 08 Saturday
Date & Time23:46

DVB SOFTCAM KEY UPDATE BY INFORMED® AND BY KARGO.25 - 08-08-2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Aug 08 Saturday
Date & Time23:46

SoftCam Keys by kargo25 - 01.08.2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Aug 02 Sunday
Date & Time22:11

Latest Active Bulsatcom 39°E - 01.08.2020
2020 Aug 01 Saturday
Date & Time13:29

FEED KEYS FOOTBALL, TENNIS, BASKETBALL, MOTORSPORT, GOLF, VOLLEYBALL etc...
2020 Jul 25 Saturday
Date & Time23:31

Softcam by enigma1969 - 23.07.2020 ? All known PVU & BISS keys have been updated - *** AFN NEW **EMM** key added *** - NOTE: is compatible only with OScam Emu
2020 Jul 24 Friday
Date & Time00:06

Latest Active Bulsatcom 39°E - 22.07.2020
2020 Jul 22 Wednesday
Date & Time20:24

SoftCam Keys by kargo25 - 19.07.2020 - * * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 (MPEG-4) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 (MPEG-4) - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Jul 19 Sunday
Date & Time20:55

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 19-07-2020
2020 Jul 19 Sunday
Date & Time15:26

Keydata for MCAS Amiko HD - 15.07.2020 - New keys Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500 *** Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 16 Thursday
Date & Time03:14

Technomate Softcam by Kargo.25 - 13.07.2020 - For Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900 7100 and Super - Bulsatcom active new key updated(39°E)
2020 Jul 14 Tuesday
Date & Time02:21

Softcam key for All by deky62 - 12.07.2020
2020 Jul 12 Sunday
Date & Time22:46

SoftCam Keys by kargo25 - 12.07.2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 * Vermantia Package (2600/1FFF) Biss Key (39.0°E) ->10730 H 30000 5/6 (HEVC/HD) Codice: Virtual Games 1 HD Virtual Games 2 HD Powerspin HD Racing Channel HD LiveSports Channel HD Live Show HD * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->10721 H 30000 3/4 * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Jul 12 Sunday
Date & Time21:03

Latest Active Bulsatcom 39°E - 12.07.2020
2020 Jul 12 Sunday
Date & Time15:09

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 12-07-2020
2020 Jul 12 Sunday
Date & Time14:58

Keydata for MCAS Amiko HD - 10.07.2020 - New keys Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500 *** Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 11 Saturday
Date & Time01:29

SoftCam Key By VALERA - 13.07.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 15-01-2020 * Fox Networks Group (1010/1069/6A/6B/6C/6D/6E/6F/70) Tandberg Keys (42.0°E) ->12461 H 20800 2/3 - Fox Crime HD - Nat Geo HD - FX HD - Nat Geo People HD - 24 Kitchen HD - Fox Life HD - Fox Sports HD - Nat Geo Wild HD * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 04-07-2020 - * Fox Networks Group (1010/10CD/CE/CF/D0/D1/D2/D3/D4) Tandberg New ECM Keys (42.0°E) ->12460 H 20800 2/3 - * Arena Sport 1/2/3/4 (1010/0000) Tandberg Keys (1.9°E) ->12380 H 30000 2/3 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

Biss Keys Update By @Informed® - 10.03-2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

Biss Full Keys Update By @Informed® - 04.07-2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

-IMG A Europe (1010/06CE/06CD/06CF) Tandberg New Keys (10.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS 22.01.2017 - IMG3 EU (1010/0693/694/695/696/697/698/699/6A0) Tandberg Keys (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/0693/694/695/696/697/698/699/6A0) Tandberg Keys (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 07-03-2019 - * FX HD (1010/26EB) Tandberg Key (42.0°E) ->12461 H 20800 3/4 (MPEG-4/HD) * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS (24-04-2017) - IMG3 EU (1010/06BF/06C0) Tandberg New Key (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/06BF/06C0) Tandberg New Key (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® 29-05-2017 - Fox Group Tandberg OK - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 25-03-2018 - Arena Sport BIH (1010/0005) Tandberg OFF (1.9°E/39.0°E) ->12380 H 30000 2/3 & 11135 V 30000 2/3 (MPEG-4 only Bulcrypt (4AEE) System) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 11-12-2018 - * Arena Sport 4/Bulgaria 24 (1010/0004) Tandberg Key (1.9°E) ->12524 H 30000 1/2 * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® 15.12.2017 - Arena Sport 1/2/3/4/BIH (1010/01/02/03/04/05) - Tandberg Keys (1.9°E) ->12380 H 30000 2/3 (MPEG-4) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE 16-03-2020 - * Fox Networks Group (1010/1FE1/E2/E3/E4/E5/E6/E7) Tandberg New ECM Keys (42.0°E) ->12460 H 20800 2/3 Fox Crime HD Nat Geo HD FX HD Nat Geo People HD 24 Kitchen HD Fox Life HD Nat Geo Wild HD * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® (17-05-2017) - IMG Asia (1010/06AA) Tandberg Key (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/06AA) Tandberg Key (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS By Informed® 21.03.2017 - - IMG3 EU (1010/06A0/6A1/6A2/6A3) Tandberg Keys (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/06A0/6A1/6A2/6A3) Tandberg Keys (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

- Fox Sports Turkey HD (1010/2694) Tandberg Key (42.0°E) ->12461 H 20800 3/4 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

- IMG3 EU (1010/070E/70F/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719) Tandberg Keys (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/070E/70F/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719) Tandberg Keys (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

Fox Sports Turkey HD (1010/2695) Tandberg New Key (42.0°E) ->12461 H 20800 3/4 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® 06-12-2019 - * Fox Networks Group (1010/10CD/CE/CF/D0/D1/D2/D3/D4) Tandberg Keys (42.0°E) ->12461 H 20800 2/3 *** Fox Crime HD - Nat Geo HD - FX HD - Nat Geo People HD - 24 Kitchen HD - Fox Life HD - Fox Sports HD - Nat Geo Wild HD
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® 04-06-2017 - Wimbledon/EBU (1010/2710) Tandberg Key (7.0°E) ->11104 V 9872 3/4 (MPEG-4/HD) - Caracol Inter HD (1010/000D) Tandberg Key (58.0°W) ->3795 H 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 07.10.2017 - VTV 1/2/3/6/9 (1010/0001) Tandberg Key (78.5°E) ->3480 H 19200 2/3 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS - 02-05-2017 - IMG Asia (1010/06D0/D1/D2/D4/D5/D6/D9/DA/DB/DC/DD/DE/DF) Tandberg Keys (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/06D0/D1/D2/D4/D5/D6/D9/DA/DB/DC/DD/DE/DF) Tandberg Keys (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® - 03-07-2017 - Wimbledon World Feed (1010/270C/0D) Tandberg Keys (7.0°E) ->10997/11009/11021 H & 11045 V 9872 3/4 & 11093 H 30000 3/4 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS - 10.04.2017 - IMG3 EU (1010/069D) Tandberg Key (100.5°E) ->3700 V 30000 5/6 (MPEG-4/HD) - IMG3 EU (1010/069D) Tandberg Key (7.0°E) ->11020 V 7200 5/6 (MPEG-4/HD) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE BY INFORMED® (08-10-2019) - * Fox Networks Group (1010/1069/6A/6B/6C/6D/6E/6F/70) Tandberg Keys (42.0°E) ->12461 H 20800 2/3
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

Softcam Tandberg Keys - Update 03.03.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG Key.Code - All Keys update 27.05.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

TANDBERG SOFTCAM KEYS UPDATE 15-01-2020 - * Fox Networks Group (1010/10CD/CE/CF/D0/D1/D2/D3/D4) Tandberg Keys (42.0°E) ->12461 H 20800 2/3 *** Fox Crime HD - Nat Geo HD - FX HD - Nat Geo People HD - 24 Kitchen HD - Fox Life HD - Fox Sports HD - Nat Geo Wild HD
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

FOX NETWORKS GROUP - Turksat 4A 42°E East Beam - New Keys and ID'S - 17.09.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

FOX NETWORKS GROUP TANDBERG KEYS - 25.09.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

أقدم لكم اليوم برنامج BT Live (Biss & Tandberg) في جلب فيدات وشفرات المباريات المباشرة في توقيت اللحظة .. نبدا على بركة الله BT Live 2017® نسخة جديدة BT Live v1.1 تم تصحيح بعض المشاكل وزيادة بعض الاضافات للتحميل النسخة الجديدة الدخول للبرنامج ومن خلال Add -ons ادخل الى Get Add -ons وحمل النسخة الجديدة
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

DVB Tandberg V131 - 17.10.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

Starsat softcam - 2019.02.10
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

softcam feed universal 3.0 all openatv (2018) - Wir haben ein neues und verbessertes Softcam Panel feed 3.0 & CCcam 2.3.2 (Mips & ARM) & OScam für den OpenATV. *** Installation: - Extrakt, - Kopiere die softcam-feed-mipsel x.x all.ipk via FTP auf "TMP" auf deiner STB, - Set Jetzt auf Ihrer STB drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung und gehen Sie zu Plugins »IPK-Installer» Speicher / tmp »Intall Erweiterungen» Wählen Sie: - softcam-feed-mipsel x.x all.ipk - und drücke den grünen Knopf, - Nun gehst du zum Start, drückst den blauen Knopf und jetzt hast du das Softcam Panel wo du deine Softcams installieren und verwalten kannst, - Habe Spaß.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

E2 box SoftCam by Serjoga Latvia - 29.12.2018 *** In this year, the last SoftCam.Key will probably make two files next year. One is taken as the second with the namespace hash and it will work on Oscam and only on Enigme2, like this file. P.S. With the KeyUpdate plugin and on git, only the file in which the below specified BISS will be registered with the namespace hash will be downloaded Channels that are normal on E2 and OsCam are not working for one reason or another and therefore are registered with the namespace hash: *** 4.9°Е & 4°W - 1+1 International - 34 - DACHA - INTER + - NLO TV - UKRAINA-SD 12073 - UKRAINA-SD 12130 - XSPORT *** UA: - 68.5°E & 90°E - Russia1 +1 & Russia1 +5 - Russia1 +7 & Russia1 +9 *** ADD: - UKRAINA-SD (4.9°E) BISS - TEST, TEST1 & TEST2 (4°W) BISS - Nick JR BG & Nickelodeon BG (0.9°W) BISS - Russia1 +1, Russia1 +3, Russia1 +5 (68.5°E) BISS - Russia1 +7 & Russia1 +9 (90°E) BISS *** Update: - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication (Syndication 902) (15°W) BISS - FEED HD MBC BISS (21.6°E) BISS - Mir Service ABS-2 (75°E) BISS - FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg DOWN - Bulsat (39°E) Irdeto - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4/Bulgaria 24 (1.9°E/39°E) Tandberg - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess *** PowerVu: - AFN 9°E - SIS Live 4.9°E - Discovery Europe Channels (4.9°E) - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - NBCU E! Entertainme - The Fight Network 15°W - XSport 4°W BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - FeeD's NHL 1, NHL 2, NHL 3 22°W (December key) BISS - BBC Package 27.5°W BISS - and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

E2 box SoftCam by Serjoga - 25.12.2019 - Exclusively for Enigma2 and OsCam
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

SoftCam by Serjoga Latvia - 21.10.2018 - *** ADD: ENTV 52.5°E BISS *** Update: - Discovery-Europe 4.9°E PowerVu - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - Bulsatcom 39°E Irdeto - FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg DOWN - EPL (English Premiere League Football) key's Tandberg - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland) NagraVision - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess *** PowerVu: - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - VTV package 40.5°W - TV Globo Internacional Américas 55°W - XSport 4°W BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - FeeD's NHL 1, NHL 2, NHL 3 22°W BISS (october key) - BBC Package 27.5°W BISS *** and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

SoftCam by Serjoga Latvia - 05.10.2018 - *** ADD: FeeD's NHL 1, NHL 2, NHL 3 22°W BISS (october key) - SS Service 1, SS Service 2, SS Service 3, SS Service 4 16°E BISS *** Update: - Discovery-Europe 4.9°E & Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W PowerVu - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - Bulsatcom 39°E Irdeto - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg - EPL (English Premiere League Football) key's Tandberg - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland) NagraVision - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess *** PowerVu: - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - VTV package 40.5°W - TV Globo Internacional Américas 55°W - XSport 4°W BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - STS Love+7 90°E BISS - BBC Package 27.5°W BISS *** and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

SoftCam by Serjoga Latvia - 07.09.2018 - FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg - Bulsatcom 39°E Irdeto - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - EPL (English Premiere League Football) key's Tandberg - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland) NagraVision - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess *** PowerVu: - Discovery-Europe 4.9°E - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - VTV package 40.5°W - TV Globo Internacional Américas 55°W - XSport 4°W BISS - STB , ICTV & Novyj Kanal 4°W BISS - Inter+, Test 4.9°E BISS - 1+1 ASO & TET ASO 4.9°E BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - STS Love+7 90°E BISS - BBC Package 27.5°W BISS - Spanish DTT Sat Package (30°W) BISS working without VPID - and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

SoftCam by Serjoga Latvia - 13.11.2018 - *** Update: - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - Bulsatcom 39°E Irdeto - FeeD's NHL 1, NHL 2, NHL 3 22°W BISS (November key) BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg DOWN - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess *** PowerVu: - AFN 9°E - SIS Live 4.9°E - Discovery-Europe 4.9°E - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - XSport 4°W BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - BBC Package 27.5°W BISS - and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

E2 box SoftCam by Serjoga Latvia - 12.12.2018 *** XSport 4°W BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - FeeD's NHL 1, NHL 2, NHL 3 22°W BISS (December key) BISS - BBC Package 27.5°W BISS *** and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

SoftCam by Serjoga Latvia - 03.07.2018 - *** ADD: - Spanish DTT Sat Package (30°W) BISS working without VPID - TEST & Test1 & Test2 4°W BISS - FEED's for WC From russia RUS 046 & RUS 082 (54.9°E) BISS - Telekanal 360 In & Telekanal 360 Intl (46°E) BISS - TEST (42°E) BISS *** Update: - SRTV FeeD 16°E BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - EPL (English Premiere League Football) key's Tandberg - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Bulsatcom 39°E Irdeto - Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland) NagraVision - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess *** PowerVu: - Discovery-Europe 4.9°E - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - VTV package 40.5°W - TV Globo Internacional Américas 55°W - XSport 4°W BISS - Inter, Inter+, NTN, Test 4.9°E BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BIS - TAYNA 54.9° E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - STS Love+7 90°E BISS - BBC Package 27.5°W BISS *** fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

E2 box SoftCam by Serjoga Latvia - 03.12.2018 - *** Update: - Discovery-Europe 4.9°E PowerVu - Bulsatcom 39°E Irdeto - FeeD's NHL 1, NHL 2, NHL 3 22°W BISS (December key) BISS - MIR Service ABS-2 75°E BISS - SRTV Feed 16°E BISS *** FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg DOWN - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess **** PowerVu: - AFN 9°E - SIS Live 4.9°E - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - NBCU E! Entertainme - The Fight Network 15°W - XSport 4°W BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - BBC Package 27.5°W BISS ......and fix all other key's.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

PowerVU SES6 40.5° W - emm key collection 11.01.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

POWERVU SOUTH AMERICA AND SOUTH CANADA - TEST AND REPORT - 29.07.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

PowerVu - Channel: SNAI TV Audio Unico (16E-12699 H 9880) VPID:410-dec ECM / EMM log - 15.06.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

POWERVU EUROPE-ASIA SATELLITES - FREQUENCY LIST 29.07.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

POWERVU - ECM KEY COLLECTION IN REGION AMERICA - 02.10.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

POWERVU Key.Code - Keys All-update - 27.05.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

OSCAM KEYS - UPDATE 05.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

PowerVu - 166E 4180 v 30000 $A0 - emm key
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

AFN - Only for Guide 9E/11766V - 17.12.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

POWERVU KEY American Forces Network - IMPORTANT MESSAGE: New AFN (9°E, 0.8°W, 64.2°E, 166°E, 177°W ,180°E & 113°E) keys - 13.12.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time19:00

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 25-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 15-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM - 26-08-2019 - update softcam
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 12-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM - 30-08-2019 - update softcam
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 20-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 03-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 01-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 07-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OSCAM EMU NCAM GCAM softcam - update 10-09-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

OpenATV softcam feed universal 3.0 all (*.ipk)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Satlodge ncam 10.7 Arm - 06.01.2020 - tvsat ok
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Satlodge ncam 10.7 Mips - 06.01.2020 - tvsat ok
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

satlodge ncam 10.4 arm - 20.09.2019 - tvsat ok
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam Config Files by fairbird 26.04.2019 - Pre-configured Ncam Configs. - Configs include Autoroll.Key file, constant.cw File and SoftCam.Key file.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam 7.7 compiled and patched by marouan & RAED - arm - 28.12.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam v.8.0 compiled and patched by marouan & RAED - cortexa9hf vfp neon - 11.01.2019 -Tryfix for Powervu EMU -fix orf cards (0D98) au if global is blocked -Better stream type identification based on descriptors (NCam now detects the type of each stream pid (video, audio, subtitle, etc) based, not only on the "stream type" value in the PMT, but on the stream descriptors as well. Stream type detection is crucial when using the extended cw and this patch fixes many problems with PowerVu? channels which had no working audio streams. Stream type detection is now done once and is the same whether the "simple" cw or the extended cw are used. all based on Nautilus7 great JOB !!!!) -created functions for detecting caid. "tandberg" is renamed to "director", because tandberg is the compary and director is the CA system -add support for VideoGuard? BSkyB (0960) entitlement date -[gbx] - fix oscam crash when enable ccc to gbx share
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam v.8.0 compiled and patched by marouan & RAED - MIPS (*.ipk) - 11.01.2019 -Tryfix for Powervu EMU -fix orf cards (0D98) au if global is blocked -Better stream type identification based on descriptors (NCam now detects the type of each stream pid (video, audio, subtitle, etc) based, not only on the "stream type" value in the PMT, but on the stream descriptors as well. Stream type detection is crucial when using the extended cw and this patch fixes many problems with PowerVu? channels which had no working audio streams. Stream type detection is now done once and is the same whether the "simple" cw or the extended cw are used. all based on Nautilus7 great JOB !!!!) -created functions for detecting caid. "tandberg" is renamed to "director", because tandberg is the compary and director is the CA system -add support for VideoGuard? BSkyB (0960) entitlement date -[gbx] - fix oscam crash when enable ccc to gbx share
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam 8.1 FULL - compiled and patched by marouan & RAED - 12.01.2019 -Fix 1x fallthrough / break -fix for NDS Standard cards -Videoguard2 cleanup -[streamserver] Added Rosscrypt1 support -Add RossCrypt1 as supported caid (This is not a functional change, as it works without this also. This is needed just to stop the 'decoding is waiting for matching readers' message in the livelog) -Add Support (aarch64)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam v.8.0 compiled and patched by marouan & RAED - OSDreambox (*.deb) - 11.01.2019 -Tryfix for Powervu EMU -fix orf cards (0D98) au if global is blocked -Better stream type identification based on descriptors (NCam now detects the type of each stream pid (video, audio, subtitle, etc) based, not only on the "stream type" value in the PMT, but on the stream descriptors as well. Stream type detection is crucial when using the extended cw and this patch fixes many problems with PowerVu? channels which had no working audio streams. Stream type detection is now done once and is the same whether the "simple" cw or the extended cw are used. all based on Nautilus7 great JOB !!!!) -created functions for detecting caid. "tandberg" is renamed to "director", because tandberg is the compary and director is the CA system -add support for VideoGuard? BSkyB (0960) entitlement date -[gbx] - fix oscam crash when enable ccc to gbx share
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ncam 7.7 compiled and patched by marouan & RAED - cortexa9hf vfp neon - 28.12.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

8.2-ncam.mips - 8.2-Ncam-Images-MIPS-IPK - 8.2-ncam.aarch64 - 8.2-ncam.cortexa9hf-vfp-neon - 15.11.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

NCam 7.8-r0 Emu -r782 compiled and patched by marouan & RAED - 03.01.2019 - add missing tandberg to get cardsystem desc by caid - enigma2-plugin-softcams-ncam-mips V7.8-r0 all.ipk - enigma2-plugin-softcams-ncam-osdreambox V7.8-r0.deb - ncam-7.8-router.mips.zip - ncam-7.8.arm.zip - ncam-7.8.cortexa9hf-vfp-neon.zip - ncam-7.8.mips-uclibc.zip - ncam-7.8.mips.zip - ncam-7.8.sh4.zip - ncam-7.8.x86.zip - ncam-7.8.x86 64.zip
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

NCam 7.9 Emu - compiled and patched by marouan & RAED - 03.01.2019 - ncam.cortexa9hf-vfp-neon.zip - ncam.mips.zip‎ - ncam.mips-uclibc.zip‎ - ncam.sh4.zip‎ - ncam.x86.zip‎ - ncam.x86 64.zip‎ - Ncam-Images-MIPS-IPK.zip‎ - NCam-Images-OSDreambox-DEB.zip‎ - ncam-router.mips.zip **** -[dvbapi + streamserver] Added future audio stream types for ATSC (currently not activated) -[streamserver] Separate PAT and PMT searching from PowerVu descrambling -[streamserver] Added 'Caid' setting in the stream relay configuration (From now on the stream relay accepts a caid setting via the webif. The relay will be enabled only for the caid(s) specified. Channels with caids other than those specified in this setting will be descrambled via the dvb-api. An empty setting means the stream relay will be not used at all.) -(This unconventional encryption system (data are XOR-ed with a dynamic key) works only via the Stream Relay option. Refer to the wiki for more information on how to configure OSCam-Emu for use with Compel.)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Analysis of the Nagravision 1 Video Scrambling Method - The Kudelski Nagravision pay-TV conditional access system can be practically broken by image processing algorithms that rearrange the lines of a field based on statistical properties of typical TV images. With some knowledge about the limitations of the scrambling hardware onecan reconstructthescrambled TVimage inreal-time without knowledge of the cryptographic secret stored in the subscriber smartcard
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Multics r82 & Config Fix for sky de 2.0.0 - 30.04.2019 - multics with all updated profiles and current sky fix for normal versions and for version r82E0 und beta version
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SoftCam Mr Dzhango - 11.09.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

NEW Plugin mcas 03/10/2016 - Update PVU keys for (4.8E+ 0.8W)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey -KeyDB - KeyData - 28.10.2018 - reworked SoftMaker-All by ddll
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Reworked key data BIN / Key.db - Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500 - 03.08.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey -KeyDB - KeyData - 12.01.2019 - Reworked Amiko keydata New key! Discovery Europe 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey -KeyDB - KeyData - 08.11.2018 - reworked yumatu keys bin
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Active and Next Key Bulsat (39Est) - All keys Update 24.03.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Bulsat for all EMU Keys OK Fightbox HD & Da Vinci Learning HD CWs (42°E) New Keys PowerVu Keys SIS-Live Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500 DISCOVERY EUROPE Astra 4.8°E 12322 V 27500 Discovery-Networks Thor1°W- 12303-V-27500 + 12380 V 28000 & Astra 4.8°E 12360V 27500 AFN Eutelsat
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Edision Softcam - All Keys Update 21-07-2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey -KeyDB - KeyData - 21.10.2018 - reworked SoftMaker for Ariva
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam Generated with MCasKeyMaker by TechSat TEAM - 07.02.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey All - 20.11.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Discovery Networks (4.9E HBO CINEMAX 4.0.E ok Discovery Europe & ESP2 HD SIS (4.8°E) AFN (9°E, FIGHT NETWORK HD (15W VideoGuard - Viasat (4.8°E) Biss -all keys OK
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey - 17.06.2018 - reworked Ariva
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

mcaskey bın fıle for sh4 - updated latest softcam.key file - 05.02.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

by malivrag99 Tandberg: *Arena 1,2,3,4,BIH 39e OK *Olimpic Feeds 7e,10e OK *FOX NETWORKS GROUP 42E ok
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Aktive e Next Key Bulsat(39°Est) ESPN Caribbean(Caribbean 901) Telstar 12 @ 15°W (NEW TP) 12737H7552 3/4 SID:0385 ESPN Syndication(Syndication 902) Telstar 12 @ 15°W (NEW TP) 12737H7552 3/4 SID:0386 26-08-2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Eutelsat 5°W BISS key - OK SFR Sport 2 & 3 11679 V 29950 3/4
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Reworked Ariva - 03.04.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata fo Amiko HD MCAS - 05.03.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Active and Next Key Bulsat(39Est) - All Keys update 30.05.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Amiko A3 Spark2 Android Plugin Softcam - Keydata.bin for MCAS app - 21.05.2018 - New keys: Discovery Networks 4.8E 12360 V 27500 & 0.8°W 12303 V 27500 - Discovery Europe 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Edision softcam - Active e Next Key Bulsat(39°Est) - All Keys Update 15-09-2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

New and Next key Bulsat 39° Est - 14.10.2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Active e Next Keys Bulsat 39°Est - All Keys Update 28-12-2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Edision softcam - All Keys Update 28-09-2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

All Keys Update 03-12-2016
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

All Keys update 0303.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

All key update 27.07.2016 - tandberg key test Discovery Networks (4.9E HBO CINEMAX 4.0.E ok Discovery Europe & ESP2 HD SIS (4.8°E) AFN (9°E, MTN worldwide 20.W FIGHT NETWORK HD (15W VideoGuard - Viasat (4.8°E) Biss -all keys OK tested work wery well
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

What's update 10.9.2016 - ESPN Caribbean & ESPN Syndication (15.0W) ok BYU Channels @ 15°WEST ok SFR SPORT 2 HD French ok ok SFR SPORT 3 HD French ok ok tandberg key test not work Discovery Networks (4.9E ok HBO CINEMAX 4.0.E ok work Discovery Europe & ESP2 HD ok SIS (4.8°E)not update AFN (9°E,ok MTN worldwide 20.W work ok FIGHT NETWORK HD (15W ok VideoGuard - Viasat (4.8°E) Biss -all keys Reset tested work wery well
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Amiko HD -McaSKey-set by mixdeejay28 - What's update 07.7.2016 SFR SPORT 2 HD French ok SFR SPORT 3 HD French ok tandberg key test not work Discovery Networks (4.9E ok HBO CINEMAX 4.0.E ok Discovery Europe & ESP2 HD ok SIS (4.8°E) AFN (9°E,ok MTN worldwide 20.W not work FIGHT NETWORK HD (15W ok VideoGuard - Viasat (4.8°E) Biss -all keys Reset tested work wery well
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Lista de TPs de Apontamento dos Principais Satélites (Atualizado) - 30.07.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam.key & Constant CW - 03.08.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

E2 box SoftCam by Serjoga 01.08.2018 - ((( ADD: - XXX (porno) 13°E & 31.5°E CCW's - 1+1 ASO & TET ASO (4.9°E) BISS - Al Rasheed TV & LaLigaTV 10°E BISS - Sport 11.0°W BISS - NHL 1 FeeD 22°W BISS ))) ((( Update: - Bulsatcom 39°E Irdeto - SRTV FeeD 16°E BISS - MBC MASR 21.6°E BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS - Discovery-Europe 4.9°E & Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W PowerVu - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - EPL (English Premiere League Football) key's Tandberg - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland) NagraVision - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess ))) ((( PowerVu: - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - VTV package 40.5°W - TV Globo Internacional Américas 55°W - XSport 4°W BISS - STB , ICTV & Novyj Kanal 4°W BISS - Inter+, Test 4.9°E BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BIS - TAYNA 54.9° E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - STS Love+7 90°E BISS - BBC Package 27.5°W BISS - Spanish DTT Sat Package (30°W) BISS working without VPID - and fix all other key's. )))
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

E2 box SoftCam by Serjoga 11.08.2018 - UPDATE: - FOX NETWORKS GROUP 42°E Tandberg - MBC MASR 21.6°E BISS - NBCU E! Entertainme 68.5°E PowerVu - EPL (English Premiere League Football) key's Tandberg - Arena Sport 1/Arena Sport 2/Arena Sport 3/Arena Sport 4 (1.9°E/39°E) Tandberg - Cablecom Swiss Cable TV (Switzerland) NagraVision - Bulsatcom 39°E Irdeto - Ant-1 Europe 9°E Viaccess - Mezzo 13°E Viaccess - Discovery-Europe 4.9°E - Discovery-Networks 4.9°E & 0.9°W - Arqiva 4.9°E - Teleippica Eutelsat 16A 16.0°E - The Fight Network 15°W - VTV package 40.5°W - TV Globo Internacional Américas 55°W - XSport 4°W BISS - STB , ICTV & Novyj Kanal 4°W BISS - Inter+, Test 4.9°E BISS - 1+1 ASO & TET ASO 4.9°E BISS - LaLigaTV 10°E BISS - Rossia & Match Tv 53°E BISS - STS, Che, Home 54.9°E BISS - TAYNA 54.9° E BISS - STS +2 STS Love Che +2 Home +2 54.9°E BISS - STS +4, Che +4, Home +4 90E BISS - Disney +7h, STS +7h, HOME+7 90°E BISS - STS Love+7 90°E BISS - ESPN Caribbean (Caribbean 901) & ESPN Syndication(Syndication 902) 15°W BISS BBC Package 27.5°W BISS Spanish DTT Sat Package (30°W) BISS working without VPID
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 14.07.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

New keys Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500 - 22.05.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 27.10.2019 - New keys: Discovery Networks 4.8E 12360 V 27500 - Discovery Networks 0.8°W 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Android TV Boxes Amiko - Keydata.bin for MCAS app - update 26.07.2019 - New keys! Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 16.08.2019 - Discovery Europe 4.8E 12322 V 27500 - Discovery Networks 4.8E 12360 V 27500 - Discovery Networks 0.8°W 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 06.06.2020 - Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS app - 18.03.2019 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 01.11.2019 - New keys: Discovery Europe 4.8°E 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 28.12.2019 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 26.12.2019 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 23.02.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 25.02.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 / Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 28.01.2020 - Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 / Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 24.01.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 23.10.2019 - New keys: Discovery Europe 4.8E TP 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 26.11.2019 - Discovery Networks 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks 0.8°W 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 22.11.2019 - Discovery Networks 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks 0.8°W 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 22.09.2019 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500 Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 19.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 21.03.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 19.01.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 19.05.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500 *** Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 16.11.2019 - New keys: Discovery Europe 4.8E 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 16.10.2019 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 17.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 16.06.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 16.12.2019 - New Keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 18.09.2019 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 13.06.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 08.09.2019 - New keys Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 11.03.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 09.11.2019 - New keys: Discovery Networks 4.8°E 12360 V 27500 - Discovery Networks 0.8°W 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 12.02.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500 Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 Discovery
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 09.03.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 11.12.2019 - New Keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 ** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500 ** Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 10.10.2019 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 - Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 04.07.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 05.10.2019 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500 *** Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 *** Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 08.02.2020 - New key Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 02.02.2020 - New key Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 02.03.2020 - New keys: Discovery Networks - 4.8E- 12360 V 27500 / Discovery Networks - 0.8°W- 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata for MCAS Amiko HD - 06.09.2019 - Discovery Networks 4.8E 12360 V 27500 - Discovery Networks 0.8°W 12303 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - Update 04.04.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 02.01.2020 - New keys: Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keydata.bin for MCAS Amiko HD - 01.12.2019 - Discovery Europe - 4.8E - 12322 V 27500
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SOFTCAM & MR KEYS UPDATE BY KARGO25 - 04.03.2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0E) ->11345 H 30000 3/4 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 01 (4.8E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SoftCam by kargo25 - 05.12.2018 - * Kinozal (2600/1FFF) Biss Key (55.0°E) ->12597 V 6666 3/5 (MPEG-4) * MBC Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->11345 H 30000 3/4 * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->11512 V 29950 2/3 * AFN (0E00/0000) PowerVU New/Next Keys 00-01 (9.0°E) ->11804 V 27500 2/3 (MPEG-4) * SISLink (0E00/0000) PowerVU New Key 01 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SOFTCAM & MR KEYS UPDATE BY KARGO25 - 30.05.2019 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 * Ses-Astra (2600/1FFF) Biss Keys (31.5°E) ->12461 H 20800 2/3 / RTL Nitro - * Gazzoul (2600/1FFF) Biss Key (21.6°E) ->11470 H 2000 5/6 (MPEG-4) * SS Service 1 HD (2600/1FFF) Biss Key (16.0°E) ->10804 H 29950 2/3 (MPEG-4/HD) * HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->11345 H 30000 3/4 * AFN (0E00/0000) PowerVU Active/Next Key 00-01 (9.0°E) ->11804 V 27500 2/3 (MPEG-4/HD) * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 * TEST (2600/1FFF) Biss Key (4.8°E) ->12265 H 30000 3/4 * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) * Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) * All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SOFTCAM & MR KEYS UPDATE BY KARGO25 - 31.01.2020 - * Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 04 (39.0°E) ->12214 V 30000 7/8 & 12271 H & 12482 V 30000 7/8 - * MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - * SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 - * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - * Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 01 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4) - All Keys Full Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SOFTCAM & MR KEYS UPDATE BY KARGO25 - 29.05.2020 - MBC HD Feed (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11564 V 3333 5/6 (MPEG-4/HD) - SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 - SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (4.8°E) ->12360 V 27500 5/6 (MPEG-4) - Discovery Networks Europe (0E00/0000) PowerVU Next Key 00 (0.8°W) ->12303 V 27500 5/6 (MPEG-4) - All Keys Updated...
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam.key by Joe Sat Files - 10.07.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SOFTCAM & MR KEYS UPDATE BY KARGO25 - 02.06.2020 - SRTV Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->12643 V 27500 2/3 - Iran Press (2600/1FFF) Biss New Key (21.6°E) ->11520 H 2220 3/4 - AL Araby (2600/1FFF) Biss Key (10.0°E) ->11113 V 2500 3/4 (MPEG-4) * SISLink (0E00/0000) PowerVU Active Key & Next Key 00 (4.8°E) ->12149 & 12418 H 27500 3/4 - Discovery Networks (0E00/0000) PowerVU Active Key & Next Key 00 (4.8°E) ->12322 V 27500 5/6 (MPEG-4)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn - Softcam for All 20.082018 - Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super - Update: Biss Bulsatcom 39°E
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam Keys by Joe - 15.06.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn - Softcam for All 25.05.2018 - Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super - Update: Biss Bulsatcom 39°E
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update: Biss Bulsatcom 39°E 26.09.2018 for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - 20.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Spider
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn 911 - Softcam for All - 20.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Spider
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam for All 14.05.2018 - Clarke Tech - MVision - Spider - For Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super - Update: Biss Bulsatcom 39°E
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - 20.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn 911 - Softcam for All - 27.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - 06.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E Plus Biss Channels (HD) - for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn - Softcam for All 03.07.2018 - Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super - Update: Biss Bulsatcom 39°E
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update 05.09.2018 - Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super - Update: Biss Bulsatcom 39°E
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update: Biss Bulsatcom 39°E - 10.10.2018 - for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update: Biss Bulsatcom 39°E Plus Biss Channels (HD)- 19.10.2018 - for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn 911 - Softcam for All - 27.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for MVision
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update: Biss Bulsatcom 39°E 15.09.2018 for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn 911 - Softcam for All - 27.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Clarke Tech
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - 20.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for MVision
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - 20.11.2018 - Update: Biss Bulsatcom 39°E for Clarke Tech
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update: Biss Bulsatcom 39°E - 28.11.2019 - for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Glenn-911 - Softcam for All - Update: Biss Bulsatcom 39°E - 18.11.2019 - for Clarke Tech - MVision - Spider - Technomates Series 1000, 3000, 5200, 5300, 5400, 5600, 6800, 6900, 7100 and Super
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SOFTCAM GBOX GCAM OSCAM NCAM - 24-07-2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ferguson Ariva Keys -01.09.2018 - savsav
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Keys Ferguson Ariva savsav - 08.10.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Ferguson Ariva Keys -01.04.2018 - savsav
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam Feed 4.3 r4 for for all architectures​ supported by OpenATV - 19.09.2019 - - Fixes installation on OpenATV 6.3
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam Feed Universal 4.3-r2 all (.ipk)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam Feed 6.0 for OpenATV (*.ipk) - 01.02.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

enigma1969 Softcam.key Enigma2 - 03.01.2020 - Update: SISLink (0E00/0000) [Powervu] - MBC Feed (2600/1FFF) (21.6E) [Biss] *** NOTE: is compatible only with OScam Emu
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam by enigma1969 (Only Hash and Universal Hash) 23.10.2019 - Discovery-Networks 4.9°E & 0.8°W [Powervu] - Discovery-Europe 4.9°E [Powervu] - SISLink (0E00/0000) [Powervu] - HNL Feed (2600/1FFF) (16.0°E) [Biss] - MBC Feed (2600/1FFF) (21.6°E) [Biss] - Bulsatcom 39°E - All Keys Updated
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam by enigma1969 (Only Hash and Universal Hash) 28.07.2019 - Update: Discovery Networks 4.9°E & 0.8°W [Powervu] - Discovery Europe 4.9°E [Powervu] - SISLink (0E00/0000) [Powervu] - Bulsatcom 39°E
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

DreamSoftcam / ConstantCW - 15.12.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Freecolor Full Keys - AutoUpdate - Вы можете скачать всё что тут есть одним архивом.
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

TRICOLOR TV & KEY 3B/56 (56.0°E) - 15.12.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

New Softcam with All by DEVILSAT TEAM - 27.04.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Dreambox Softcams und Feeds - Softcamfeed für GP4 - 30.07.2019 - neu sind Softcams für die Dreanbox One
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

New Softcam with All by DEVILSAT TEAM - 27.07.2019 - Update Telstar 12 @ 15*W Fr?q: 12609 - H - 7552 MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV ID: ESPN Caribbean (Caribbean 901) ID: ESPN Syndication (Syndication 902) - All fix
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam.key by Deky62 - 14.02.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

New Softcam with All by DEVILSAT TEAM - 06.09.2019 - Update Telstar 12 @ 15*W Freq: 12609 - H - 7552 MPEG 2 - 4:2:0 - SDTV ID: ESPN Caribbean (Caribbean 901) ID: ESPN Syndication (Syndication 902) - All fix
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam.key by deky62 - 12.11.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam.key by Deky62 - 05.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Cryptobox Softcam - 23.11.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Softcam.key by Deky62 - 27.02.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

ConstantCw - Satisfaction TV 13.0E 11727 V 27500 - 10930 H 30000 - 11.12.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

ConstantCw - XtraTV UA (Astra 4A & 4.8°E) 11766 H 27500 3/4 [MPEG-4] - CCW Keys - 28.11.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Romsat 55x HD - Constant CW - 2017.11.27
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

constantCW - 26.02.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SatisfactionTV 13E - 30.07.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

ConstantCw - Redlight-Elite 13.0E 10930 H 30000 - 11054 H 27500 - 11662 V 27500 - 11.12.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

0.8°W Thor new CCW - 21.11.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Romsat 50x HD - Constant CW - 2017.11.27
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

constantCW - 14.12.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 06.01.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 17.03.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 16.01.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 27.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 17.12.2019 - Softcam Key Format / Fausto Key Format / Diablo CAM Key Format / Bulsatcom Package (Irdeto 2) / Softcam Key Format (vPlug - Bulsatcom AU)
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 17.10.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 27.10.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 07.11.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 07.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 27.11.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 17.11.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 07.04.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Bulsatcom on 39°E Hellas Sat (FOR ALL EMUs) - new key 27.04.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom 39°E - 07.10.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 17.05.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 27.05.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Active Bulsatcom Key 39°E - 07.05.2020
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Biss Key.Code - Keys All update - 27.05.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Biss Keys - 28.07.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Biss Keys Full Update by Joe - 05.02.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

BISS KEYS FULL - 23.09.2017
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

BISS KEYS FULL - 09.01.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Biss Keys Update By Informed® 06.12.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Latest Biss Keys Update By Informed® 23.09.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Biss Full Keys By Informed® 26.11.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

Biss keys Abertis DTT Sat @ Hispasat 30°W / Hylas 33.5°W - 20.05.2020 - TVG TDT-SAT / CYL7 / TV3 / TV CANARIA / TPA HD / CANAL EXTREMADURA / A7 - Key are working, new Transponder Data
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SoftCam key by macro ® / Cccam,Mgcamd & OsCam keys - 30.11.2018 - ESPN U.S.A (2600/1FFF) Biss New Keys (15.0°W) - 12515 V 7552 3/4 Bulsat (HelasSat, 39°E) Irdeto 2, ID 0604 30.11.2018. HNL FEED 11366 V 30000 Biss keys now is ok softcam.keys and constant.cw
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SoftCam key by macro ® / Cccam,Mgcamd & OsCam keys - 09.12.2018
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SoftCam key by macro ® / Cccam,Mgcamd & OsCam keys -16.12.2018 - Bulsatcom (0604/0000) Irdeto2 New Key 06 (39.0°E) ->12524 H 30000 3/4 & 12565 H & 12688 H 30000 7/8 ESPN (2600/1FFF) Biss New Keys (15.0°W) ->12609 H 7552 3/4 - HNL Feed (2600/1FFF) Biss New Key (16.0°E) ->11345 H 30000 3/4
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

SoftCam key by macro ® / Cccam,Mgcamd & OsCam keys - 25.11.2018 @@@ ESPN U.S.A (2600/1FFF) Biss New Keys (15.0°W) 12515 V 7552 3/4 *** HNL FEED 11366 V 30000 Biss keys now is ok softcam.keys and constant.cw - 26.11.2018 - @@@ Bulsat (HelasSat, 39°E) Irdeto 2, ID 0604
2020 Jul 10 Friday
Date & Time18:59

XTRA TV [Astra 4A & 4.8°E] 12130 V 27500 3/4 - 22.01.2019
2020 Jul 10 Friday
Date & Time15:05

   
TOP