Thank you for downloading!
Formuler-S-Turbo-listy-kanalow-HB-Astra-24.04.2018.rar.html

LOADINGDownload automatically

Description File

Listy do edycji na podstawie oryginalnych list: Krzysiek80 HB 20.04.2018 i djcrasch-2018.04.14 Listy kanałów na HB (krzysiek80 i djcrash), HB+Astra (djcrash). edycja kanałów: 1. Program CTechEditorStudio325 2. W programie importujesz listê kanałów, wybieraj¹c: File-Import(F9)- w otwartym okienku zaznacz CTech HD 265 i przycisk Import, wskazujesz wybrany plik. 3. Otwiera siê lista kanałów z Ulubionymi 4. Edytujesz listê np. zmieniaj¹c kolejnoœæ programów, robisz to zawsze w widoku Channels (Show-Channels), na pe³nej liœcie nie w ulubionych. 5. Po u³o¿eniu listy

SEARCH

Search
FOOTBALL MATCHES TODAY

Encryption

Top