DirectoryRECEIVERS - GEANT - GN-OTT-950-GN-OTT-500-GN-OTT-600 -

RECEIVERS GEANT/GN-OTT-950-GN-OTT-500-GN-OTT-600

GEANT GN-OTT 950 / GN-OTT 600 / GN-OTT 500 V3.4.2 - 26.12.2018 - FIXE BEOUTQ TP 12341 H

27.12.2018 00:43

GEANT GN-OTT 950 / GN-OTT 500 / GN-OTT 600 V3.3.0 - 07.08.2018 - FIX SDS W6

08.08.2018 16:48

GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.2.7 - 18.06.2018 - Ajouter TP 12341 et autre tp beoutq et fix beoutq sans internet

18.06.2018 21:16

GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.2.3 - 14.05.2018 - AJOUTER SRG IN HOTBIRD EST POWERVU

15.06.2018 14:27

GEANT GN OTT 950 - GN OTT 500 - GN OTT 600 V3.2.3 - 22.05.2018 - open beoutq in SdS est sans internet

23.05.2018 13:08

GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.1.4- 30.01.2018 - FIX SERVER NET IN ASTRA

31.01.2018 20:16

GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.1.4- 21.12.2017 - Fix MTN POWERVU CHANNEL

22.12.2017 21:52

GEANT GN-OTT 950 - GN-OTT 500 - GN-OTT 600 V3.1.2 - 12.12.2017 - OPEN BEOUTQ in badr 26 frequnce 12207

14.12.2017 20:47

GEANT GN-OTT950 -GN-OTT500 - GN-OTT600 - V3.1.0 - 19.10.2017 - FIX SERVER NET

20.10.2017 19:02

 
 
Top